Projekt

På denna projektsida kommer jag att visa upp en del av våra pågående jobb där jobbet visas upp i startfas och vidare hela vägen till slutprodukt.

Om du vill är du välkommen att titta förbi om något jobb särskilt intresserar dig. Det blir ett flertal s.k. "pågående referensjobb" inom alla de områden vi utför arbeten: fasad, balkonger, fönster, tak (tegel, plåt, målning). Senare till nästa vinter blir det även blogg då när vi skottar snö samt tar bort istappar från tak.

Väl mött och hjärtligt välkommen!