Vår prissättningspolicy

Att hitta den gyllene medelvägen innebär oftast att man varken är billigast eller dyrast.

Hur får man en nöjd kund och till vilket pris?

• Man levererar vad man lovat.

• Man utnyttjar inte dolda kostnader, det vill säga man offererar inte så att priset framstår som mycket lägre än vad slutfakturan kommer att bli. De som gör så brukar lägga på timmar och materialkostnader, vilket i slutänden får kunden att inse att kostnaden vida översteg vad som först offererades. WM Tak & Fasad AB har inga som helst dolda kostnader i sin offerering.

• Man betalar de som faktiskt utför arbetet en bra lön. Studier visar att detta ökar kvaliteten och därmed hållbarheten på utförda jobb.

• Man använder sig av erforderlig maskinpark och material.

• Man ger tillräckligt bra garantier så att eventuella problem kan rättas till innan garantitiden går ut.

• Man tar tillräckligt betalt så att företagets fortlevande garanteras, det vill säga man hittar en nivå som i det långa loppet är bra för kunden, företaget och dess anställda. På detta sätt säkerställs kvalitet.

• Man bryr sig - helt enkelt. Vår erfarenhet visar att vi levererar en produkt och en service som vi kan vara stolta över och som inte ger dig några problem igen efter bara ett par år.