Snörasskydd

Ordningslagen kräver ett snörasskydd.

Detta regleras enligt,
Ordningslagen: SFS 1993:1617
3 kap. 3 § andra stycket.

”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats, skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar”

Allmän ordning och säkerhet.

• Snörasskydd mot fallande snö och is ska finnas om det finns särskilda risker för personskador.
• Snö och is får ej skada person eller egendom.
• Ett snörasskydd har som uppgift att hindra okontrollerade rasa från taket och skador på tredje man eller egendom. Det möjliggör också att man kan avlägsna snö och is under mer kontrollerade former.
• Vid risk för överbelastning ska taket skottas så att takkonstruktionen inte skadas.

Vår materialleverantör är www.cwlundberg.se