Takstegar

Att Takstegar ska finnas regleras enligt Arbetsmiljölagen: SFS 1977:1160

Takstegar ska finnas för säker förflyttning från nock ner till takfot samt till alla serviceställen på taket så som fläktar, skorstenar, m.m. Är skorstenarna över en viss längd krävs även att det finns en arbetsplattform.

Mer info finns hos www.cwlundberg.se

BilagaStorlek
Lagar och Regler483.55 kB