Vi renoverar eller byter din fasad

WM Tak & Fasad utför alla typer av fasadtjänster på fastigheter i Stockholm, bland annat byte och renovering.

Vi på WM Tak & Fasad utför fasadrenoveringar, byter fasader och åtar oss alla andra typer av jobb du kan tänkas behöva hjälp med på det vertikala planet - oavsett om det gäller en större fastighet eller en mindre villa.

Specialiserade på att renovera fasader i puts och trä

Våra fasadmontörer är specialiserade på att renovera puts- och träfasader, men vi åtar oss även uppdrag som rör fönster, balkonger, stuprör, tilläggsisolering och trappor.

Kontakta oss för en kostnadsfri inspektion av din fasad samt offert med skriftliga garantier redan i dag.

Våra övriga tjänster inom tak och fasad

Förutom fasadrenoveringar och fasadbyten utför vi på WM Tak & Fasad i Stockholm också takrenoveringar och takomläggningar av bland annat tegeltak. Vi är riktigt duktiga på takplåtsmålning och vintertid erbjuder vi takskottning och istappsröjning.

WM Tak & Fasad - din takläggare i Stockholm.