Undvik snö- och isrelaterade olyckor

Våra riskförebyggande tjänster inom snöskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare. Ofta blir det också kaos när vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm. Då behöver “alla” ha tag i snöskottare. Sitter någon då och väntar på att just du ska ringa dem eller är de upptagna med att skotta andras tak?

Behöver du omedelbar hjälp med snö-istappsborttagning tak?

emai: order@wmtak.se
tel: 08 - 761 16 08

För dig som har avropsavtal, beställ vad du vill ha skottat på avrop@wmtak.se eller ring 08 - 761 16 08

Teckna snöskottsavtal hos oss

Lösningen är att du som fastighetsägare har ett fördelaktigt snöskottsavtal med WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar med mera.

Vi erbjuder 2 olika kontrakt:

  1. Avrop
    Din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och skottar enligt dina anvisningar efter kontakt från dig.

  2. Bevakning med ansvar gentemot tredje man
    WM Tak & Fasad AB bevakar din fastighet, bedömer vad som behöver skottas och när samt tar hela ansvaret gentemot tredje man oavsett om vi jobbar på din fastighet eller inte (normalt har entreprenören ansvar för eventuella olyckor bara när man jobbar på taket).

Gäller främst större fastigheter

Det är framförallt större fastigheter - inte villamarknaden - som behöver vår hjälp inom detta område. Vi har flera års erfarenhet och samarbetar med ett flertal större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Du är också hjärtligt välkommen.

Kontakta oss i dag, så skickar vi ett avtal för påseende.