Takmålning Stockholm, Västerås måla plåttaket och slipp korrosion

Genom att måla sitt plåttak i tid förhindrar man att korrosion uppstår. En väl utförd takplåtsmålning gör ditt tak både hållbart och vackert att se på.

Hur skyddar jag mitt plåttak från att rosta?

Egentligen är svaret på ovanstående fråga mycket enkelt. När takplåtens skyddsfärg börjar flaga eller är nedbruten är det dags att måla om sitt plåttak. Rostangrepp bryter ner takplåt, vilket till slut oundvikligen leder till vattenskador, stora kostnader och problem. Takplåtsmålning bör alltså genomföras innan korrosionen är ett faktum.

Ett stort problem med takplåt i dag är att den är fabrikslackerad med plastisol. Plastisolbelagda tak som flagar målas om – men flagar ofta lika snabbt igen! Detta problem har blivit känt som ”Stockholmsproblemet”, eftersom plastosolbelagda tak är så vanliga i Stockholm.

Varför flagar det nymålade plåttaket så snart igen?

Det kanske största problemet är att man ofta vidtar åtgärder med otillräckliga resurser och/eller otillräcklig kompetens inom takplåtsmålning.

Det är till exempel inte tillräckligt att högtryckstvätta ett plastisoltak med mindre än 500 bar. Då får man nämligen inte bort all den nedbrutna plastisolen, vilket innebär att den nedbrutna eller halvt nedbrutna plastisolen som får sitta kvar slår sönder den nya takplåtsfärgen underifrån!

Våra takplåtsmålare löser problemet med flagande plastisoltak

På WM Tak & Fasad i Stockholm använder vi högtryckstvättar med 500 eller 900 bar, beroende på tak och färgsystem. Vi gör därmed ett gediget grundjobb på ditt plåttak, vilket innebär att all nedbruten och halvt nedbruten plastisol avlägsnas.

Förutom ett grundligt förarbete handlar det om att använda fungerande färgsystem och kompetenta takplåtsmålare. Måla inte med plastisol, som slår sönder den nya täckfärgen underifrån, utan med färg som håller för naturkrafternas stora påfrestningar. Då förlänger du livslängden på ditt plåttak med många år och skonar därmed plånboken.

Kontakta oss för en kostnadsfri inspektion med tillhörande offert och skriftliga garantier på en korrekt och väl utförd takplåtsmålning. Inspektionen är viktig för att bedömningen av det färgsystem ditt plåttak behöver ska bli korrekt.

Våra övriga tjänster inom tak och fasad

Förutom takplåtsmålning utför vi på WM Tak & Fasad i Stockholm också fasadrenoveringar och fasadbyten samt takrenoveringar och takomläggningar av bland annat tegeltak. Vintertid erbjuder vi takskottning och istappsröjning av större fastigheter.

WM Tak & Fasad - din takläggare i Stockholm.