Skydda takplåten från korrosion

Genom att måla sitt plåttak i tid förhindrar man att korrosion uppstår. Och ett vackert målat plåttak är ju alltid uppskattat.

Hur skyddar du ditt tak från att rosta sönder?

Egentligen är svaret på ovanstående fråga mycket enkel. När takplåtens skyddsfärg börjar flaga eller är nedbruten är det dags att måla om. Rostangrepp bryter ner plåttak, vilket ovillkorligen slutligen leder till vattenskador, stora kostnader och problem.

Ett stort problem med takplåt i dag är att den är fabrikslackerad med plastisol. Plastisolbelagda tak som flagar målas om – men flagar ofta lika snabbt igen! Detta problem har blivit känt som ”Stockholmsproblemet”, eftersom plastosolbelagda tak är så vanliga här.

Varför flagar taket så snart igen?

Det kanske största problemet är att man ofta vidtar åtgärder med otillräckliga resurser och/eller otillräcklig kompetens inom takplåtsmålning. Det är till exempel inte tillräckligt att högtryckstvätta ett plastisoltak med mindre än 500 bar. Då får man nämligen inte bort all den nedbrutna plastisolen, vilket innebär att den nedbrutna eller halvt nedbrutna plastisolen som får sitta kvar slår sönder den nya färgen underifrån!

Löser problemet med flagande plastisoltak

På WM Tak & Fasad använder vi högtryckstvättar med 500 eller 900 bar, beroende på tak och färgsystem. Vi gör därmed ett gediget grundjobb på ditt tak, vilket innebär att all nedbruten och halvt nedbruten plastisol avlägsnas.

Förutom ett grundligt förarbete handlar det om att använda fungerande färgsystem och kompetenta målare. Måla inte med plastisol, som slår sönder den nya täckfärgen underifrån, utan med färg som håller för naturkrafternas stora påfrestningar. Då förlänger du livslängden på ditt tak med många år och skonar därmed plånboken.

Kontakta oss för en kostnadsfri inspektion med tillhörande offert och skriftliga garantier. Inspektionen är viktig för att bedömningen av det färgsystem ditt tak behöver ska bli korrekt.