Målningsalternativ och färgsystem

Ej tidigare ommålat plastisoltak

Alternativ 1

 • Taket högtryckstvättas med 500 bars tvätt (18 liter per minut).
 • Eventuell gravrost stålborstas samt målas med rostskyddsgrund O.
 • All takplåt (även områden som målats med rostskyddsgrund O) grundmålas med Plomb Metallprimer.
 • Taket täckmålas sedan med Isospeed.
 • 3 års garanti.

Detta alternativ är bra, men ändå framtaget för att konkurrera prismässigt. Notera att detta alternativ är minimum vad du ska kräva (500 bars tvätt, etcetera) när du jämför med andra offerter. Viktigt att veta i sammanhanget är att Plomb Metallprimer ovan stoppar all mjukgörarvandring från kvarsittande plastisol. Målningen bör hålla 7-12 år.

Läs mer om rostskyddsgrund O (öppnas som pdf)
Läs mer om Plomb Metallprimer (öppnas som pdf)
Läs mer om Isospeed (öppnas som pdf)

Alternativ 2

 • Taket högtryckstvättas med 800 bars tvätt (40 liter per minut).
 • Eventuell gravrost slipas bort samt målas med rostskyddsgrund O.
 • Områden som målats med rostskyddsgrund O övermålas med Plomb Metallprimer.
 • Taket täckmålas sedan med Temaclad SC50.
 • 6 års garanti.

Detta är alternativens Rolls Royce när det gäller att hantera ej tidigare ommålat plastisoltak. Temaclad är en mycket tålig 2-komponentsfärg som även stoppar mjukgörarvandring från eventuell kvarsittande plastisol. Takmålningen bör hålla i minst 15-20 år innan nytt underhåll krävs.

Läs mer om rostskyddsgrund O (öppnas som pdf)
Läs mer om Plomb Metallprimer (öppnas som pdf)
Läs mer om Temaclad SC50 (öppnas som pdf)

Plastisoltak ommålat med styrenakrylat (plastfärg)

Alternativ 1

 • Taket högtryckstvättas med 500 bars tvätt (18 liter per minut).
 • Eventuell gravrost stålborstas samt målas med rostskyddsgrund O.
 • All takplåt (även områden som målats med rostskyddsgrund O) grundmålas med Plomb Metallprimer.
 • Taket täckmålas sedan med Isospeed.
 • 3 års garanti.

Detta är ett prisvärt alternativ som ändå ger ett bra resultat. Notera att detta alternativ är minimum vad du ska kräva (500 bars tvätt, etcetera) när du jämför med andra offerter. Målningen bör hålla 7-12 år.

Läs mer om rostskyddsgrund O (öppnas som pdf)
Läs mer om Plomb Metallprimer (öppnas som pdf)
Läs mer om Isospeed (öppnas som pdf)

Alternativ 2

 • Taket högtryckstvättas med 800 bars tvätt (40 liter per minut).
 • Eventuell gravrost slipas bort samt målas med rostskyddsgrund O.
 • Områden som målats med rostskyddsgrund O övermålas med Plomb Metallprimer.
 • Taket täckmålas sedan med Temaclad SC50.
 • 6 års garanti. (håller i 15-20år)

Bästa alternativet för plastisoltak ommålat med styrenakrylat. Isoguard Pansar är en mycket tät, högkvalitativ färg full av järnglimmer. Taket bör hålla 3-5 år extra jämfört med alternativ 1.

Läs mer om rostskyddsgrund O (öppnas som pdf)
Läs mer om Plomb Metallprimer (öppnas som pdf)
Läs mer om Isoguard Pansar (öppnas som pdf)

Äldre, rostiga och riktigt nedgångna tak

Alternativ 1

 • Taket högtryckstvättas med 500 bars tvätt (18 liter per minut).
 • Rosten stålborstas.
 • All takplåt rostskyddsbehandlas med Isotrol.
 • Taket täckmålas sedan med Isoguard Pansar.
 • 3 års garanti.

Isotrol är det i särklass bästa rostskyddet för äldre tak. Taket bör hålla 7-12 år.

Läs mer om Isotrol (öppnas som pdf)
Läs mer om Isoguard Pansar (öppnas som pdf)

Alternativ 2

 • Taket högtryckstvättas med 500 bars tvätt (18 liter per minut).
 • Rosten stålborstas.
 • All takplåt rostskyddsbehandlas med Isotrol.
 • Taket täckmålas sedan med Isoguard Pansar i 2 lager.
 • 5 års garanti lämnas.

Taket bör hålla 3-5 år extra jämfört med alternativ 1.

Läs mer om Isotrol (öppnas som pdf)
Läs mer om Isoguard Pansar (öppnas som pdf)

Andra typer av tak

Det finns andra typer av tak, men ovanstående täcker ändå de färgsystem vi använder. Vi anpassar oss till de olika tak och omständigheter vi kan tänkas hamna i och har till exempel ett miljöalternativ där vi jobbar med Repco.

Vår färgleverantör är Introteknik AB (VD Lars Kjellberg), som vi har ett tätt samarbete med.