Låt oss skotta och istappsröja taket – innan olyckan är framme

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare.

Ofta blir det kaos när vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm. Då behöver “alla” ha tag i snöskottare. Sitter någon då och väntar på att just du ska ringa dem eller är de upptagna med att skotta och istappsröja andras tak?

Behöver du omedelbar hjälp med takskottning och/eller istappsröjning?

E-post: order@wmtak.se
Telefon: 08-761 16 08

Du som har avropsavtal: Beställ vad du vill ha skottat på avrop@wmtak.se eller ring 08-761 16 08.

Teckna snöskottsavtal hos oss

Du som äger en fastighet i Stockholm kan teckna ett fördelaktigt snöskottsavtal med oss på WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en takskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.

Vi erbjuder 2 olika kontrakt:

  1. Avrop
    Din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och takskottar och/eller istappsröjer enligt dina anvisningar efter kontakt från dig.

  2. Bevakning med ansvar gentemot tredje man
    WM Tak & Fasad AB bevakar din fastighet, bedömer vad som behöver skottas och när samt tar hela ansvaret gentemot tredje man oavsett om vi jobbar på din fastighet eller inte (normalt har entreprenören ansvar för eventuella olyckor bara när man jobbar på taket).

Gäller främst större fastigheter

Det är framförallt större fastigheter i Stor-Stockholm - inte villamarknaden - som behöver vår hjälp inom takskottning och istappsröjning. Vi har flera års erfarenhet och samarbetar med ett flertal större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Du är också hjärtligt välkommen.

Kontakta oss i dag, så skickar vi ett avtal för påseende.

Våra övriga tjänster inom tak och fasad

Förutom takskottning och istappsröjning utför vi på WM Tak & Fasad också fasadrenoveringar och fasadbyten samt takrenoveringar och takomläggningar av bland annat tegeltak. Vi är dessutom riktigt duktiga på takplåtsmålning.

WM Tak & Fasad - din takläggare i Stockholm.